Služby

Zajistíme Vám veškerou agendu pracovnělékařských služeb vyplývající ze zákona č. 373/2011 Sb. specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb. v platném znění.

PRACOVNÍ PROHLÍDKY

Pracovnělékařské prohlídky představují preventivní lékařské služby týkající se hodnocení vlivu pracovního výkonu, prostředí a podmínek na zdraví zaměstnance, což slouží k posouzení zdravotní způsobilosti k práci.

Vzhledem k tomu, že prohlídky zabírají značnou část agendy PLS, snažíme se organizovat prohlídky tak, aby zaměstnavatel měl s touto agendou co nejméně starostí.

Na základě Vašeho požadavku Vám můžeme vést pravidelný lhůtník prohlídek. Šetříme čas zaměstnavateli i zaměstnancům.

DOHLED NA PRACOVIŠTI

Zajištění pravidelného dohledu je legislativní povinností každého zaměstnavatele. Dohled zajišťujeme v souladu s vyhláškou č. 79/2013 Sb., v platném znění, prostřednictvím vlastních lékařů a další expertů, kteří se orientují v problematice pracovnělékařských služeb. Podstatou dohledu na pracovišti je přímo na místě zjistit a zhodnotit faktory daného pracoviště s písemným výstupem pro Vás.

Na základě Vašeho přání Vám dále zpracujeme komplexní systém analýzy zdravotních rizik spojených s konkrétním pracovním prostředím spolu s naším doporučením ohledně ochrany zdraví pří práci, které se může promítnout i do ekonomiky Vaší společnosti.

PORADENSKÁ ČINNOST

Nevíte si s něčím v oblasti PLS rady nebo si nejste jistí?

Poradíme Vám napříč spektrem od uspořádání pracovního prostředí, přes projektování, technologií, osobních ochranných pomůcek při práci, kategorizací prací až po oblast školení první pomoci.

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY

Rádi byste svým zaměstnancům poskytli „Den zdraví“?

Rádi Vám zorganizujeme balíček lékařských vyšetření na našem smluvním pracovišti s maximální výtěžností spolu s doporučeným řešením případného zdravotního problému.

TOP