KDO JSME

Společnosti MEDIPREV, spol. s r. o. je nestátní zdravotnické zařízení založené od roku 2002, které se od svého vzniku zabývá problematikou pracovnělékařských služeb a tím je nápomocným partnerem pro mnoho společností v této oblasti.

S více jak 15 letou tradicí se staráme o klienty zabývající se výrobní činností, ale i klienty zabývající se administrativou.

Tyto služby zajišťujeme v souladu s platnou legislativou, jež vyplývá ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, dále vyhláškou č. 79/2013 Sb. v platném znění a zákoníku práce č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Náš tým se sestává z lékařských i nelékařských pracovníků se znalostmi v oblasti pracovního lékařství, zdravotního práva, hygieny práce, BOZP a práva.

Pracovnělékařské služby poskytujeme celorepublikově prostřednictvím vlastních i spolupracujících lékařů.

Naším cílem je zdravý podnik a spokojený klient.

kolektiv pracovníků

TOP